Set Combo

SET 1

– Súp đậu hà lan với thịt ba chỉ xông khói ( Pea soup with smoked bacon )
– Cá hồi chiên giòn với sốt tartar ( Deep fried salmon steak with tartar sauce
– Kem cháy ( Cream brulle )

SET 2

– Salad đồ nguội tổng hợp ( Mixed salami salad )
– Thăn vai bò úc nướng với sốt tiêu xanh ( Grilled beef rib eye with green pepper sauce )
– Kem funny ( Funny ice cream )

SET 3

– Cá hồi nướng nauy
– Bánh mỳ nướng giòn cá hồi xông khói
– Salad rau xanh tổng hợp

SET 4

– Cá hồi nướng nauy
– Bánh mỳ nướng giòn cá hồi xông khói
– Salad rau xanh tổng hợp

SET 5

– Cá hồi nướng nauy
– Bánh mỳ nướng giòn cá hồi xông khói
– Salad rau xanh tổng hợp